Dr hab Jolanta Wierzba

CZŁONEK RADY NAUKOWEJ

Tytuł naukowy oraz specjalizacja: dr hab. n med. pediatra, genetyk kliniczny, specjalista pediatrii metabolicznej

Miejsce zatrudniania: Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Stanowisko: Ordynator Oddziału Patologii Wieku Niemowlęcego asystent Poradni Genetycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Adiunkt Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Aktualne stanowiska i funkcje w stowarzyszeniach medycznych: Członek Zespołu Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz członek Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu, Członek World- Scientific Advisory Comitee Cornelia de Lange Syndrome i The Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism oraz European Society of Human Genetics. Konsultant wojewódzki w zakresie pediatrii metabolicznej

kwierz@gumed.edu.pl