Profesor Grzegorz Węgrzyn

CZŁONEK RADY NAUKOWEJ

Data i miejsce urodzenia: 27 czerwca 1963 r., Gdańsk

A) Tytuły i stopnie naukowe
1. Magister – 1987, Biologia, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
2. Doktor – 1991, Biologia molekularna, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
3. Doktor habilitowany – 1995, Biologia molekularna, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
4. Profesor – 1998, Biologia molekularna, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

B) Przebieg pracy zawodowej
1. Asystent – 1987-1992, Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański
2. Adiunkt – 1992-1996, Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański
3. Adiunkt habilitowany – 1996-1997, Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański
4. Profesor nadzwyczajny – 1997-1999, Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański
5. Profesor zwyczajny – od 1999, Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański

C) Długoterminowe staże naukowe
1. 1991 – Department of Biochemistry, University of Nottingham Medical School, Nottingham (Anglia)
2. 1992 – Center for Molecular Genetics, University of California at San Diego, La Jolla (USA)

D) Publikacje naukowe:
1. Artykuły oryginalne i przeglądowe (głównie o zasięgu międzynarodowym): 355
2. Monografia: 1
3. Redakcja monografii: 1
3. Podręczniki: 1
4. Patenty: 1 (międzynarodowy)
5. Komunikaty na konferencjach: ponad 400

E) Uzyskane zewnętrzne (spoza uczelni) fundusze na badania:
1. Granty międzynarodowe: 11
2. Granty krajowe (w tym KBN, NCN, NCBiR, FNP): 21

F) Współpraca międzynarodowa:
University of Sheffield (Wielka Brytania), Max-Planck Institute for Molecular Genetics (Berlin, Niemcy), University of California at San Diego (USA), State University of New York at Buffalo (USA), University of Michigen, Ann Arbor (USA), Royal Technical University, Sztokholm (Szwecja), University of Oulu (Finlandia), E.-M.-Arndt University, Gerifswald (Niemcy), Royal Children’s Hospital Manchester (Wielka Brytania).

G) Kształcenie kadry:
1. Liczba wypromowanych doktorów: 43
2. Liczba habilitacji wykonanych w zespole kierowanym przez kandydata: 9

H) Ważniejsze wyróżnienia i nagrody
1. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych pracowników nauki, 1993 r.
2. Nagroda Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. J.K. Parnasa za najlepszą pracę biochemiczną wykonaną w polskim laboratorium i opublikowaną w danym roku: 4 razy.
3. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, 1995 r.
4. Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę habilitacyjną, 1997 r.
5. Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego w konkursie na najlepsze prace genetyczne wykonane w polskim laboratorium i opublikowane w danym roku: 4 razy
6. Subsydium profesorskie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2000 r.
7. Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2001 r.
8. Nagroda Naukowa miasta Gdańska im. J. Heweliusza, 2003 r.
9. Nagroda za najlepszy komunikat prezentowany podczas Fourth Symposium on Lysosomal Storage Disorders, Wiedeń (Austria), 2007 r.

I) Recenzje
1. Doktoraty: 71 (w tym 2 z zagranicy – Indie, Hiszpania)
2. Habilitacje: 14
3. Wnioski o zatrudnienie na stanowisko profesora uczelni: 3 (w tym 2 z zagranicy – Izrael, USA)
4. Wnioski o tytuł profesora: 8 plus 5 super-recenzji dla Centralnej Komisji
5. Wnioski o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego: 4
6. Książki i podręczniki: 4
7. Artykuły naukowe: 131 w tym m.in. dla EMBO Journal, FEMS Microbiology Reviews, Journal of Bacteriology, Journal of Molecular Biology, Molecular Microbiology, Molecular and General Genetics
8. Granty
a) Granty zagraniczne: 15 [National Science Foundation (USA) – 2, McArthur Fellowship (USA) – 1, Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada – 2, Israel Science Foundation – 1, Society for Mucopolysaccharide Diseases, Wielka Brytania – 5, Komisja Europejska – 4]
b) Granty KBN (lub ministerstwa właściwego ds. nauki): 93
9. Inne: kilkadziesiąt (głownie różnego rodzaju wnioski o nagrody, sprawozdania z działalności naukowej, konkursy)

J) Ważniejsza działalność organizacyjna
1. Prodziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG (1993-1996)
2. Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG (2002-2008)
3. Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego (2008-2012)
4. Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Genetycznego (2004-2007)
5. Wice-przewodniczący Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN (2007-2010)
6. Przewodniczący zespołu ekspertów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Biologia (2007-2012)
7. Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej
8. Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
9. Redaktor międzynarodowych czasopism naukowych, m.in.: FEMS Microbiology Reviwes (Wydawca: Blackwell), Plasmid (Wydawca: Elsevier), Microbial Cell Factories (Wydawca: BioMed Central).

grzegorz.wegrzyn@biol.ug.edu.pl