Dr hab Agnieszka Ługowska

CZŁONEK RADY NAUKOWEJ

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1997r. (Warszawski Uniwersytet Medyczny; promotor: Prof. Anna Tylki-Szymańska), stopień doktora habilitowanego w 2010r.
Związana z diagnostyką genetycznie uwarunkowanych chorób metabolicznych, w tym głównie chorób lizosomalnych, od 1989r. W latach 1989-1997 pracowała w Pracowni Wad Metabolicznych w IP-Centrum Zdrowia Dziecka, a od 1997r. w Zakładzie Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych odbyła kilka staży w ośrodkach zagranicznych (w Austrii, Niemczech, Czechach). W 1992r. uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie analityki klinicznej, a w 2006r. tytuł specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej.
Jej celem jest zapewnienie pacjentom i lekarzom z całej Polski profesjonalnej, nowoczesnej, postawionej na wysokim poziomie diagnostyki laboratoryjnej chorób lizosomalnych. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem diagnosty pragnie przyczynić się do polepszenia jakości szeroko rozumianej opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi.

alugipin@yahoo.com