WYTYCZNE KLINICZNE DLA SANFILIPPO

Projekt: „Tłumacznie wytycznych klinicznych dla Sanfilippo”, Grupa wolontariuszy tłumaczy

Opis

Hiszpańska Fundacja „Stop Sanfilippo” przygotowała opracowanie wytycznych kliniczych dla lekarzy i pacjentów cierpiących na tę rzadką chorobę metaboliczną. Fundacja Sanfilippo dzięki pomocy wolontariuszy tłumaczy wersję angielską na język polski, tak aby także pacjenci oraz lekarze w Polsce mieli dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy na temat choroby i możliwości jej leczenia.

Jak ten projekt pomoże pacjentom chorym na Sanfilippo?

Wytyczne kliniczne zawierają najważniejsze infromacje dla pacjentów i lekarzy na temat choroby. W szczególności na temat:

  • Korelacji pomiędzy genotype i fenotype choroby
  • Symptomami
  • Różnymi formami choroby
  • Neuropsychologią choroby
  • Monitorowaniem rozwóju choroby
  • Możliwościami obecnie i w przyszłości leczenia Sanfilippa

Takie opracowanie jest szczególnie ważne w wypadku chorboy rzadkiej, na temat której wiedza jest bardzo ograniczona nie tylko wśród społeczeństwa ale także lekarzy.

Informacje dodatkowe

Wkrótce całe tłumaczenie zostanie udostępnione na stronie internetowej.